Termografija

IR_0233Od 2009. godine smo proširili smo našu delatnost i počeli da vršimo infracrvena (IR) termografska ispitivanja.

IR termografija predstavlja otkrivanje infracrvenog (toplotnog) zračenja koje emituje neki objekat i prevođenje tog zračenja (koje je inače nevidljivo za ljudsko oko) u vidljivu sliku, termogram.

Danas se IR termografija koristi u skoro  svim sferama ljudske delatnosti (medicina, kriminalistika, biologija, tehnika, svakodnevni život). Ona je posebno značajna u dijagnostici stanja tehničkog sistema, kao bezkontaktna metoda za čije sprovođenje nije neophodno zaustavljati proizvodni proces. Može se primenjivati, i primenjuje se, u svim slučajevima gde promena tehničke slike ukazuje na neku anomaliju, zbog čega je ispitivanje IR termografijom prihvaćeno kao metoda za otkivanje grešaka, ocenu integriteta i procenu podobnosti za upotrebu.

Između ostalog, koristi se za dijagnostikovanje stanja:

  • elektroenergetske opreme (postrojenja, mreže, transformatori, kompletne električne instalacije…);
  • mašinske opreme (kotlovi, posude pod pritiskom, toplovodi…);
  • građevinskih konstrukcija – objekata (termoizolacija, hidroizolacija…);
  • u industriji (obrtni agregati…);
  • u saobraćaju (putevi, pruge, tuneli… ).

Termografska ispitivanja vrši stručno lice (koje poseduje Sertifikat Termografera prvog nivoa izdatog od strane “Infrared Training Center Europe & Asia” Stockhlom, Sweden) termovizijskom kamerom FLIR SC 640 koja je novije generacije i izvandredna je alatka za primenu u oblasti istraživanja i razvoja. Zahvaljujući prenosivoj SD kartici moguće je memorisanje nepokretnih i pokretnih slika i generisanje svih potrebnih izveštaja.

Izvršili smo termovizijska snimanja u elektroenergetskim postrojenjima, razvodnim ormanima: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Tehničkoj školi u Apatinu, Carnex Vrbas, JKP Tržnica.